Anmälan ersättningsjägare

Här kommer en påminnelse till Er som planerar att ha ersättningsjägare. Enligt gällande stadgar, 7 § Upplåtelse och överlåtelse gäller följande datum:

7A. Avtal om upplåtelse av jakträtt m.m.

Avtal om upplåtelse av jakträtt skall upprättas skriftligen. Ett sådan avtal skall inkomma till styrelsen senast första juni och innehålla namn på jaktberättigad för upplåtelsen.

7B. Överlåtelse av jakträttsbevis

Fastighetsägare får överlåta jakträttsbevis till föreningen. Sådant bevis kan av föreningen vidareöverlåtas. En sådan ansökan skall inkomma till styrelsen senast
första juni och innehålla namn på jaktberättigad för överlåtelsen och lämnas in årligen.

Rekommenderade avtalsmallar finner ni nedan;

Om ni har funderingar är ni välkomna att höra av er till styrelsen

/Styrelsen

Post expires at 19:35 on Sunday August 18th, 2019