Älgtorn

Efter översyn har styrelsen konstaterat att det finns ett behov av nytilverkning minst 3st älgtorn. Vi efterlyser därför frivilliga byggherrar.

Ersättning för virkesutlägg ersätts av VVO’t.

Om ni är intresserad, skicka ett mail till Göran.

/Styrelsen

Post expires at 19:32 on Sunday August 18th, 2019