Arrendeutdelning

Arrendeutbetalningen är nu genomförd och bör finnas på av markägare anmält konto inom 3 dagar.

Vänliga hälsningar
Göran

Post expires at 18:46 on Sunday June 9th, 2019