Arrendeutbetalning

Arrendeersättning utbetald, inkommer på registrerade konton under kommande vecka.

Då vitvårdsområdet är en samfällighetsförening redovisas arrendeutbetalning som inkomst på respektive skogs/jordbruksfastighet enligt skatteverket inkomstbeskattning av samfälligheter.

Post expires at 15:12 on Saturday March 20th, 2021