Årsmöte 2019

Hindersöns viltvårsdområdes årsmöte.

Tid: 3 Augusti kl 10:00 (första lördagen i Augusti)
Plats: Skolan

Arrendeutdelning sker efter mötet till markägare som inlämnat kontouppgifter (endast banköverföring).


Väl mött Styrelsen

Post expires at 08:44 on Thursday January 2nd, 2020

Anmälan ersättningsjägare

Här kommer en påminnelse till Er som planerar att ha ersättningsjägare. Enligt gällande stadgar, 7 § Upplåtelse och överlåtelse gäller följande datum:

7A. Avtal om upplåtelse av jakträtt m.m.

Avtal om upplåtelse av jakträtt skall upprättas skriftligen. Ett sådan avtal skall inkomma till styrelsen senast första juni och innehålla namn på jaktberättigad för upplåtelsen.

7B. Överlåtelse av jakträttsbevis

Fastighetsägare får överlåta jakträttsbevis till föreningen. Sådant bevis kan av föreningen vidareöverlåtas. En sådan ansökan skall inkomma till styrelsen senast
första juni och innehålla namn på jaktberättigad för överlåtelsen och lämnas in årligen.

Rekommenderade avtalsmallar finner ni nedan;

Om ni har funderingar är ni välkomna att höra av er till styrelsen

/Styrelsen

Post expires at 19:35 on Sunday August 18th, 2019

Älgtorn

Efter översyn har styrelsen konstaterat att det finns ett behov av nytilverkning minst 3st älgtorn. Vi efterlyser därför frivilliga byggherrar.

Ersättning för virkesutlägg ersätts av VVO’t.

Om ni är intresserad, skicka ett mail till Göran.

/Styrelsen

Post expires at 19:32 on Sunday August 18th, 2019

Inventering vilt

På samma sätt som i fjol kommer vi också i år att genomföra en viltinventering. Målet är att få 2-3 skotrar per ö (Fjuksön, Lappön, Hindersön).

Datum: Lördag, 13 April
Startpunkt: Skolan, 10:00

Intresseanmälan sker via email till Göran.

 

Post expires at 19:27 on Sunday August 18th, 2019